Artykuł sponsorowany

W jakich schorzeniach stosowany jest rozrusznik serca?

W jakich schorzeniach stosowany jest rozrusznik serca?

Rozrusznik serca to małe urządzenie, które może znacząco poprawić jakość życia pacjentów z problemami sercowymi. W jakich schorzeniach stosowany jest rozrusznik serca? Oto trzy najczęstsze przypadki, w których lekarze decydują się na jego zastosowanie.

Jakie są wskazania do wszczepienia rozrusznika serca?

Pierwszym i najważniejszym wskazaniem do wszczepienia rozrusznika serca jest bradykardia, czyli zbyt wolne bicie serca. W takiej sytuacji serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości krwi i tlenu do organizmu, co może prowadzić do zawrotów głowy, omdleń czy nawet nagłego zgonu. Rozrusznik kontroluje rytm serca i stymuluje jego pracę, gdy jest to konieczne. Kolejnym wskazaniem może być blok przedsionkowo-komorowy, który powoduje zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych między przedsionkami a komorami serca. W takim przypadku rozrusznik pomaga utrzymać właściwy rytm pracy mięśnia sercowego.

Leczenie niewydolności serca może obejmować różne metody, w tym również wszczepienie rozrusznika serca. W przypadku niewydolności serca, gdy jedna z komór serca pracuje wolniej niż druga, może być konieczne zastosowanie specjalnego rodzaju rozrusznika, zwanego kardiowerterem-defibrylatorem (ICD). ICD monitoruje pracę serca i automatycznie dostosowuje jego rytm, a także może zastosować terapię elektryczną w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca w przypadku wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu.

Jakie są przeciwwskazania do wszczepienia rozrusznika serca?

Mimo że rozrusznik serca może znacząco poprawić jakość życia pacjentów z problemami sercowymi, nie każdy pacjent jest odpowiednim kandydatem do tego zabiegu. Przeciwwskazania do wszczepienia rozrusznika to między innymi aktywne infekcje, które mogą prowadzić do powikłań pooperacyjnych. Ponadto, pacjenci z krótkotrwałymi zaburzeniami rytmu serca, które można leczyć innymi metodami, nie są kandydatami do wszczepienia rozrusznika. Warto również wspomnieć, że wszczepienie rozrusznika wiąże się z pewnymi ryzykami, takimi jak infekcje czy uszkodzenie tkanek wokół urządzenia, dlatego decyzja o wszczepieniu powinna być dokładnie przemyślana i skonsultowana z lekarzem.