Artykuł sponsorowany

Jakie zadania ma dom pomocy społecznej?

Jakie zadania ma dom pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej (DPS) to miejsce, które zapewnia wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz tym, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. W Polsce istnieje wiele takich placówek, które mają na celu umożliwić swoim podopiecznym godne życie oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Warto poznać zadania domu pomocy społecznej oraz jakie usługi oferuje swoim mieszkańcom.

Przeczytaj również: Domy opieki - jak funkcjonują?

Opieka medyczna i pielęgniarska

Jednym z głównych zadań domu pomocy społecznej jest zapewnienie opieki medycznej i pielęgniarskiej swoim podopiecznym. W DPS pracują wykwalifikowani lekarze, pielęgniarki oraz rehabilitanci, którzy dbają o zdrowie mieszkańców placówki. Dostęp do badań diagnostycznych, leków oraz indywidualnych planów terapeutycznych gwarantuje odpowiednią opiekę zdrowotną dla każdej osoby. Ponadto, w przypadku nagłych sytuacji medycznych, personel domu pomocy społecznej jest odpowiednio przeszkolony do udzielania pierwszej pomocy oraz współpracy z innymi służbami medycznymi.

Wsparcie psychologiczne i socjalne

Dom pomocy społecznej ma również za zadanie zapewnienie wsparcia psychologicznego i socjalnego swoim mieszkańcom. W placówce pracują psychologowie oraz specjaliści ds. pracy socjalnej, którzy pomagają osobom przebywającym w DPS radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi, problemami rodzinnymi czy też adaptacją do nowego środowiska. Dzięki temu mieszkańcy domu pomocy społecznej mają możliwość uczestniczenia w terapii indywidualnej oraz grupowej, a także korzystania z różnych form wsparcia, takich jak warsztaty czy spotkania z rodzinami.

Aktywizacja i rehabilitacja

Kolejnym ważnym zadaniem domu pomocy społecznej jest aktywizacja oraz rehabilitacja swoich podopiecznych. W placówce organizowane są różnorodne zajęcia, które mają na celu utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej mieszkańców. Zajęcia te obejmują m.in. gimnastykę, zajęcia plastyczne, muzykoterapię czy też naukę obsługi komputera. Ponadto, w ramach rehabilitacji, osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z odpowiednich zabiegów oraz terapii, które pomagają im odzyskać lub utrzymać sprawność. Jeśli chodzi o godny polecenia dom pomocy społecznej, Sosnowiec i okolice to rejon, w którym bez trudu taki znajdziemy.