Artykuł sponsorowany

Jakich rozliczeń musi dokonywać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jakich rozliczeń musi dokonywać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wielu przedsiębiorców decyduje się na ten model ze względu na korzystne rozwiązania prawne, takie jak ograniczenie odpowiedzialności wspólników czy możliwość elastycznego kształtowania struktury zarządzania. Jednakże prowadzenie spółki z o.o. wiąże się również z koniecznością dokonywania różnorodnych rozliczeń, które mogą być skomplikowane dla niektórych przedsiębiorców. W niniejszym artykule omówimy trzy kluczowe obszary rozliczeń, które muszą być uwzględnione przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakie są obowiązki podatkowe spółki z o.o.?

Pierwszym obszarem, z którym musi się zmierzyć spółka z o.o., są rozliczenia podatkowe. Spółka jest zobowiązana do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). CIT obciąża dochód spółki, a jego stawka wynosi 19% (lub 9% dla małych podatników). Spółka musi również rejestrować się jako podatnik VAT i składać deklaracje VAT do urzędu skarbowego, jeśli jej obroty przekraczają określony próg.

Kolejnym obszarem, który wymaga uwagi, są rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W ramach rozliczeń spółki z o.o. w Łodzi, niezbędne jest zgłaszanie do ZUS wszystkich swoich pracowników oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy również członków zarządu spółki, którzy są uznawani za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Składki na ubezpieczenia społeczne obejmują emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, a ich wysokość zależy od wynagrodzenia pracowników.

Ostatnim obszarem, który musi być uwzględniony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, są rozliczenia związane z rachunkowością. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej), które muszą być zatwierdzone przez walne zgromadzenie wspólników i przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ponadto spółka musi dokonywać inwentaryzacji majątku oraz przestrzegać zasad rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości.