Artykuł sponsorowany

Jak wygląda leczenie zaburzeń urojeniowych u psychologa?

Jak wygląda leczenie zaburzeń urojeniowych u psychologa?

Leczenie zaburzeń urojeniowych to proces wieloetapowy, wymagający zaangażowania zarówno pacjenta, jak i specjalistów z dziedziny psychiatrii oraz psychologii. W Polsce dostępne są różne metody terapeutyczne, które pomagają osobom dotkniętym tym schorzeniem odzyskać kontrolę nad swoim życiem. W artykule przedstawiamy, jak wygląda leczenie zaburzeń urojeniowych u psychologa oraz jakie są jego etapy.

Podstawowe informacje o zaburzeniach urojeniowych

Zaburzenia urojeniowe to schorzenie psychiczne, które objawia się występowaniem urojeń - fałszywych przekonań o rzeczywistości, niezgodnych z faktami i niepodzielanych przez innych ludzi. Urojenia mogą mieć różne tematykę, na przykład prześladowcze, somatyczne czy miłosne. Osoby cierpiące na zaburzenia urojeniowe często mają trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz zawodowym, a także mogą doświadczać innych problemów psychicznych, takich jak depresja czy lęk.

Diagnoza zaburzeń urojeniowych

Pierwszym krokiem w leczeniu zaburzeń urojeniowych jest postawienie właściwej diagnozy przez specjalistę - psychiatrę lub psychologa. Proces ten obejmuje zebranie dokładnego wywiadu, w którym lekarz bada historię życia pacjenta, jego objawy oraz możliwe czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń. Następnie przeprowadza się testy psychologiczne oraz ocenę funkcjonowania poznawczego, aby wykluczyć inne schorzenia psychiczne, które mogą powodować podobne objawy.

Farmakoterapia jako wsparcie leczenia psychologicznego

Leczenie zaburzeń urojeniowych często wymaga współpracy między psychologiem a psychiatrą. W wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie farmakoterapii, czyli leczenia farmakologicznego, które ma na celu złagodzenie objawów schorzenia. Stosuje się głównie leki przeciwpsychotyczne (tzw. neuroleptyki), które pomagają kontrolować urojenia oraz ewentualne halucynacje. Farmakoterapia może być stosowana równocześnie z terapią psychologiczną, co zwiększa skuteczność leczenia.

Terapia indywidualna i grupowa

Psycholog prowadzący terapię osób z zaburzeniami urojeniowymi korzysta z różnych metod terapeutycznych. Jedną z nich jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT), która pomaga pacjentowi zrozumieć swoje myśli i przekonania oraz zmieniać niekorzystne schematy myślowe. Terapia ta może być prowadzona indywidualnie lub w grupie, co pozwala pacjentom dzielić się doświadczeniami i wzajemnie się wspierać.