Artykuł sponsorowany

Jak uzyskać świadectwo energetyczne dla swojego domu?

Jak uzyskać świadectwo energetyczne dla swojego domu?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak sprawdzić efektywność energetyczną swojego domu? Świadectwo energetyczne to dokument, który może pomóc w oszacowaniu zużycia energii oraz potencjalnych oszczędności. W tym artykule dowiesz się, jak uzyskać takie świadectwo i jakie korzyści może przynieść jego posiadanie.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument określający efektywność energetyczną budynku, wyrażoną w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą efektywność, a G — najniższą. Jest ono wymagane przez prawo w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Oprócz tego świadectwo energetyczne może być pomocne przy ubieganiu się o dotacje na termomodernizację czy instalację odnawialnych źródeł energii. W Polsce obowiązek wystawienia świadectwa spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Aby uzyskać świadectwo energetyczne, należy zgłosić się do uprawnionego audytora energetycznego, który przeprowadzi audyt energetyczny nieruchomości. Podczas audytu, specjalista oceni m.in. izolację termiczną budynku, instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na podstawie zebranych danych audytor sporządzi świadectwo energetyczne, które będzie ważne przez 10 lat. Koszt takiego świadectwa zależy od wielkości i rodzaju nieruchomości oraz regionu Polski, ale zwykle wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Korzyści posiadania świadectwa energetycznego

Posiadanie świadectwa energetycznego może przynieść wiele korzyści dla właściciela nieruchomości. Po pierwsze, może ono pomóc w oszacowaniu potencjalnych oszczędności energetycznych i kosztów eksploatacyjnych budynku. Po drugie, wysoka efektywność energetyczna może zwiększyć wartość nieruchomości na rynku oraz przyciągnąć potencjalnych kupujących lub najemców. Po trzecie, świadectwo energetyczne może być wymagane przy ubieganiu się o dotacje na termomodernizację czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Warto zatem zainwestować w uzyskanie świadectwa energetycznego dla swojego domu. Dzięki temu można lepiej poznać jego efektywność energetyczną. Dzięki temu jest szansa wprowadzić ewentualne zmiany, które przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz zwiększenia wartości nieruchomości.