Artykuł sponsorowany

Jak legalnie dokonać wycinki drzew na własnej posesji?

Jak legalnie dokonać wycinki drzew na własnej posesji?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak prawidłowo przeprowadzić wycinkę drzew na swojej posesji? Wycinka drzew w Warszawie i innych miastach Polski jest ściśle regulowana przez prawo. Warto zatem poznać zasady, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z nielegalnym działaniem.

Zgłoszenie wycinki drzew

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć przed przystąpieniem do wycinki drzew na własnej posesji, jest zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego organu administracji. W przypadku Warszawy jest to Wydział Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Rolnictwa Urzędu Miasta. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe właściciela nieruchomości, opis planowanej wycinki oraz uzasadnienie konieczności usunięcia drzewa. Warto również dołączyć zdjęcia dokumentujące stan drzewa oraz jego lokalizację.

Warunki legalnej wycinki drzew

Wycinka drzew może być przeprowadzona legalnie tylko w określonych sytuacjach. Przede wszystkim musi być uzasadniona m.in. ze względu na stan zdrowotny drzewa, zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także konieczność realizacji inwestycji. Ponadto, wycinka drzew w Warszawie może być przeprowadzona tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania takich prac. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku drzew o obwodzie pnia mniejszym niż 100 cm, zgłoszenie wycinki nie jest wymagane.

Ograniczenia czasowe i ochrona przyrody

Wycinka drzew na terenie Warszawy i innych miastach Polski jest również ograniczona czasowo. Zgodnie z przepisami prawa, nie można jej przeprowadzać w okresie od 15 marca do 15 października, ze względu na okres lęgowy ptaków. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady, np. w przypadku drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi lub mienia. Ponadto, niektóre gatunki drzew są objęte ochroną gatunkową i ich usunięcie wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia.

Kary za nielegalną wycinkę drzew

Nielegalna wycinka drzew może skutkować nałożeniem na sprawcę wysokich kar finansowych. W przypadku drzew o obwodzie pnia większym niż 100 cm, kara może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ponadto, osoba odpowiedzialna za nielegalną wycinkę może zostać zobowiązana do przeprowadzenia rekultywacji terenu oraz posadzenia nowych drzew. Warto zatem zadbać o przestrzeganie przepisów prawa i zgłosić planowaną wycinkę drzew do odpowiedniego organu administracji.