Artykuł sponsorowany

Co obejmuje okresowe badanie kierowców?

Co obejmuje okresowe badanie kierowców?

Czy wiesz, że okresowe badania kierowców są obowiązkowe dla osób prowadzących pojazdy zawodowo? W Polsce, takie badania mają na celu sprawdzenie, czy kierowca spełnia wymagania zdrowotne niezbędne do prowadzenia pojazdu. W tym artykule dowiesz się, co obejmuje okresowe badanie kierowców, jak często należy je wykonywać i jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia go.

Jak wygląda badanie kierowców zawodowych?

Okresowe badania kierowców dotyczą osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami z kategorii C, D, CE oraz DE. Badania te muszą być wykonywane co 5 lat dla kierowców poniżej 60 roku życia, co 3 lata dla osób w wieku 60-65 lat oraz co 2 lata dla osób powyżej 65 roku życia. Celem badań jest sprawdzenie, czy kierowca nadal spełnia wymagania zdrowotne niezbędne do prowadzenia pojazdu oraz czy nie występują u niego przeciwwskazania do wykonywania zawodu.

Okresowe badanie kierowców składa się z dwóch etapów, tj. badania lekarskiego oraz psychotechnicznego. Badanie lekarskie przeprowadza lekarz medycyny pracy i obejmuje ocenę stanu zdrowia kierowcy, w tym badanie wzroku, słuchu, układu krążenia, układu nerwowego oraz sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia. Badanie psychotechniczne natomiast jest przeprowadzane przez psychologa transportu i ma na celu ocenę umiejętności kierowcy w zakresie koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz szybkości reakcji.

Aby przystąpić do okresowego badania kierowców w Lubowidzu, należy zgłosić się do wybranej placówki medycyny pracy z dowodem osobistym oraz aktualnym zdjęciem. Przed badaniem lekarskim kierowca musi wypełnić ankietę dotyczącą swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Po zakończeniu badań lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie, które należy złożyć w wydziale komunikacji w celu uzyskania nowego prawa jazdy ze zmienionym terminem ważności.

Nieprzeprowadzenie okresowego badania kierowców może skutkować utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów oraz nałożeniem na kierowcę kar administracyjnych. Ponadto jazda bez ważnego badania może być uznana za wykroczenie i skutkować nałożeniem mandatu karnego. W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, kierowca ma obowiązek zgłosić to odpowiednim służbom i złożyć prawo jazdy.