Artykuł sponsorowany

Badania lekarskie dla kierowców po 65. roku życia w Polsce – konieczność czy przesada?

Badania lekarskie dla kierowców po 65. roku życia w Polsce – konieczność czy przesada?

W Polsce, tak jak w wielu innych krajach, badania lekarskie są wymagane dla kierowców po 65. roku życia. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się głosy, że jest to niepotrzebne obciążenie dla seniorów i powinno być zniesione. 

Przeczytaj również: Czym zajmuje się przychodnia medycyny pracy?

Dlaczego badania są wymagane po 65. roku życia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badania lekarskie dla kierowców są wymagane co pięć lat dla osób poniżej 60. roku życia, co trzy lata dla osób między 60 a 65 rokiem życia, a po ukończeniu 65 lat – co dwa lata. Wynika to z faktu, że ze wzrostem wieku zwiększa się ryzyko wystąpienia różnych schorzeń, które mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów. Dlatego badania lekarskie dla kierowców w Jarocinie i innych miastach mają na celu sprawdzenie, czy osoba starsza jest zdolna do bezpiecznego prowadzenia samochodu.

Badania lekarskie dla kierowców po 65. roku życia przeprowadzane są przez lekarzy medycyny pracy, którzy oceniają ogólny stan zdrowia osoby badanej oraz sprawdzają, czy nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. W trakcie badania lekarz ocenia m.in. wzrok, słuch, układ ruchu, układ krążenia oraz układ nerwowy. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów zdrowotnych, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze, lekarz może zdecydować o czasowym lub stałym ograniczeniu prawa jazdy.

Argumenty za i przeciwko badaniom lekarskim dla seniorów

Krytycy badania lekarskiego dla kierowców po 65. roku życia twierdzą, że jest to niepotrzebne obciążenie dla seniorów, którzy często muszą pokonywać długie dystanse, aby dotrzeć do placówki medycznej wykonującej takie badania. Ponadto, argumentują oni, że wiele osób starszych jest w dobrym stanie zdrowia i nie stanowi zagrożenia na drodze. Z drugiej strony jednak, warto zauważyć, że obecne przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a te badania są jednym z narzędzi służących temu celowi

Niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania czy Kanada, wprowadziły system samodeklaracji zdrowotnej dla kierowców starszych niż 65 lat. Oznacza to, że osoby te same oceniają swoją zdolność do prowadzenia pojazdu i informują o tym odpowiednie organy. Taki system może być rozwiązaniem dla osób w dobrym stanie zdrowia, które uważają badania lekarskie za zbędne. Jednakże, warto zastanowić się, czy taka samodeklaracja jest wystarczająco wiarygodna i skuteczna w utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach.